V EDICIÓ

El tema escollit per la cinquena edició del concurs de fotografia feminista Leonor Pedrico és dones i llibertats, perquè des de la lluita feminista volem contribuir a denunciar la falta de llibertats individuals i col·lectives; i a la vegada posar…

V EDICIÓ

El tema escollit per la cinquena edició del concurs de fotografia feminista Leonor Pedrico és dones i llibertats, perquè des de la lluita feminista volem contribuir a denunciar la falta de llibertats individuals i col·lectives; i a la vegada posar…