x edició

Premi de
fotografia feminista LEONOR PEDRICO

Fotografia guanyadora de la X Edició.

Autora: Mireia Comas Franch