VII edició

Premi de
fotografia feminista LEONOR PEDRICO

Fotografia guanyadora de la VII Edició. Autora: Sira Esclasans Cardona