ix edició

Premi de
fotografia feminista LEONOR PEDRICO

Fotografia guanyadora de la IX Edició.
Autora: Judit Martínez